Νοσηλευτές στο σπίτι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

Η εταιρεία «ΟΙΚΟΜΕΡΙΜΝΑ» δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και νοσηλείας στο σπίτι.

Νοσοκόμες Νοσηλευτές στο σπίτι, Κατ’ οίκον Νοσηλεία

Η παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι συμβάλλει στη θεραπεία του ασθενούς, υποστηρίζοντας ψυχολογικά τον ίδιο και την οικογένειά του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

 

Η κατ’οίκον νοσηλεία απευθύνεται :
σε άτομα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, για την συνέχιση της φροντίδας
και θεραπείας τους
σε άτομα της τρίτης ηλικίας
σε άτομα με κινητικά προβλήματα και δυσκολίες στη μετακίνηση
σε άτομα με χρόνιες ασθένειες/προβλήματα υγείας

.