ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιατρικές υπηρεσίες στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη, σε ασθενείς που έχουν ανάγκη περαιτέρω φροντίδας εκτός νοσοκομείου. Η παροχή κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας εξασφαλίζει την παραμονή των ασθενών στο ζεστό περιβάλλον του σπιτιού τους, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΌΙΚΟΝ

• ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ • ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ • ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

• ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ / ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ / ΥΠΕΡΗΧΟΣ