Παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι .

Η εταιρεία «ΟΙΚΟΜΕΡΙΜΝΑ» δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής
νοσηλευτικών υπηρεσιών και νοσηλείας στο σπίτι.
Η παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών στο σπίτι συμβάλλει στη θεραπεία του ασθενούς, υποστηρίζοντας ψυχολογικά τον ίδιο και την οικογένειά του και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Η κατ’οίκον νοσηλεία απευθύνεται :
σε άτομα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, για την συνέχιση της φροντίδας
και θεραπείας τους
σε άτομα της τρίτης ηλικίας
σε άτομα με κινητικά προβλήματα και δυσκολίες στη μετακίνηση
σε άτομα με χρόνιες ασθένειες/προβλήματα υγείας

Η εταιρεία «ΟΙΚΟΜΕΡΙΜΝΑ» διαθέτει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ.

Γιατροί στο σπίτι

ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΌΙΚΟΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιατρικές υπηρεσίες στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη, σε ασθενείς που έχουν ανάγκη περαιτέρω φροντίδας εκτός νοσοκομείου. Η παροχή κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας εξασφαλίζει την παραμονή των ασθενών στο ζεστό περιβάλλον του σπιτιού τους, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΌΙΚΟΝ

• ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ • ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

• ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ • ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ • ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

• ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ / ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ / ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Ενοικίαση ιατρικών συσκευών

Φροντίζουμε και για την ενοικίαση ιατρικών συσκευών σε πολύ φιλικές τιμές

• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
• ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ
• ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

και για απαραίτητα υλικά

• ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
• ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΕΣ
• ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΕΣ

Φυσιοθεραπευτές στο σπίτι

Η φυσικοθεραπεία στο σπίτι απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, ή και σε άτομα θέλουν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο από τις μετακινήσεις τους, λόγω φόρτου εργασίας, είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατ’ οίκον είναι τουλάχιστον ανάλογη με τις αντίστοιχες σε εξοπλισμένα εργαστήρια.